Elmegaardens frie dyr

Vi kan rigtig godt lide permakultur her på gården og har lagt grunden til en madskov.

Kort fortalt så har vi plantet 50 forskellige frugttræer, mange bærbuske og mange kvælstoffikserende træer og buske. Vi har fokus på  flerårige spiselige planter.

Elmegaardens frie dyr

Permakultur er et tålmodighedsarbejde. Det store arbejde her på gården, er langsomt at forvandle udpint landbrugsjord til frugtbar jord til glæde for planter, dyr og mennesker. Det har vi gjort ved at tilføre jorden en masse organisk materiale. Store mængder træflis, halm og blade. Stille og roligt heler jorden sig selv. Når vi tager et spadestik i jorden nu, efter tre-fire års arbejde, så er der regnorme, svampe og organisk materiale, i stedet for den døde jord og ler, der var da vi startede.

Den vilde del af Elmegaarden

Danmark er et af de mest opdyrkede lande i verden, og der er ikke meget plads til det vilde. Elmegaarden er 1,7 hektarer, dvs at vi ikke har erhvervspligt her på ejendommen, og vi kan derfor gøre hvad vi vil med jorden. Derfor har vi mulighed for at give plads til de vilde dyr, insekterne og planterne.
2/3 af ejendommen ligger derfor stort set “ubrugt” hen. Skoven, søen og engen som ligger bagerst på grunden er “Vild med vilje”. Der er plantet spisekastanjer og enkelte frugttræer, som stort set passer sig selv. Ellers intet. Vi slår ikke græsset, og lader det mest muligt bare være.

Skoven

Skoven blev i sin tid plantet som en granplantage, men der har med tiden sneget sig løvtræer ind. Der er en tæt underskov af hyld og hindbær, hvor dyr kan gemme sig. Der er et par stier til menneskene. I kanten af skoven ud mod marken har vi etableret et bredt krathegn til glæde for smådyr.

Søen

Der er masser af liv i og omkring søen. Områdets vilde dyr drikker der. Vi har besøg af fiskehejrer, ænder, blishøns og hvert forår kommer der et grågåsepar, som ligger på rede. Der er masser af insekter, frøer og salamandere.
Vi har også andre dyrevenner i søen, altså ud over de vilde. For længe siden blev der sat karper ud. De blev sikkert sat ud i sin tid for at blive fanget og spist. Vi ved ikke helt hvor gamle de er. De forrige ejere af Elmegaarden fangede dem heldigvis heller ikke, så nu er de gamle og store, og lever det gode karpeliv i søen.

Læs mere om permakultur

Permakultur er et tålmodighedsarbejde. Det store arbejde her på gården, er langsomt at forvandle udpint landbrugsjord til frugtbar jord til glæde for planter, dyr og mennesker. Det har vi gjort ved at tilføre jorden en masse organisk materiale. Store mængder træflis, halm og blade. Stille og roligt heler jorden sig selv. Når vi tager et spadestik i jorden nu, efter tre-fire års arbejde, så er der regnorme, svampe og organisk materiale, i stedet for den døde jord og ler, der var da vi startede.

Den vilde del af Elmegaarden

Danmark er et af de mest opdyrkede lande i verden, og der er ikke meget plads til det vilde. Elmegaarden er 1,7 hektarer, dvs at vi ikke har erhvervspligt her på ejendommen, og vi kan derfor gøre hvad vi vil med jorden. Derfor har vi mulighed for at give plads til de vilde dyr, insekterne og planterne.
2/3 af ejendommen ligger derfor stort set “ubrugt” hen. Skoven, søen og engen som ligger bagerst på grunden er “Vild med vilje”. Der er plantet spisekastanjer og enkelte frugttræer, som stort set passer sig selv. Ellers intet. Vi slår ikke græsset, og lader det mest muligt bare være.

Skoven

Skoven blev i sin tid plantet som en granplantage, men der har med tiden sneget sig løvtræer ind. Der er en tæt underskov af hyld og hindbær, hvor dyr kan gemme sig. Der er et par stier til menneskene. I kanten af skoven ud mod marken har vi etableret et bredt krathegn til glæde for smådyr.

Søen

Der er masser af liv i og omkring søen. Områdets vilde dyr drikker der. Vi har besøg af fiskehejrer, ænder, blishøns og hvert forår kommer der et grågåsepar, som ligger på rede. Der er masser af insekter, frøer og salamandere.
Vi har også andre dyrevenner i søen, altså ud over de vilde. For længe siden blev der sat karper ud. De blev sikkert sat ud i sin tid for at blive fanget og spist. Vi ved ikke helt hvor gamle de er. De forrige ejere af Elmegaarden fangede dem heldigvis heller ikke, så nu er de gamle og store, og lever det gode karpeliv i søen.

Læs mere om permakultur

Hvordan kan du hjælpe

Vores dyr forsørges af Elmegaarden’s medlemmer – og vi er derfor taknemmelige for hvert eneste bidrag fra støtter og dyrevenner.

Hvordan kan du hjælpe os

Vores dyr forsørges af Elmegaardens medlemmer – og vi er derfor taknemmelige for hvert eneste bidrag fra støtter og dyrevenner.

Hvordan kan du hjælpe

Vores dyr forsørges af Elmegaardens medlemmer – og vi er derfor taknemmelige for hvert eneste bidrag fra støtter og dyrevenner.